AN TOÀN LAO ĐỘNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Quản lý và trách nhiệm:
 • Môi trường sức khỏe an toàn được xem là 1 phần không thể thiếu trong bộ máy tổ chức và kinh doanh Steel Builder.
 • Tuân chỉ các yêu cầu và điều luật trong và ngoài môi trường làm việc của chính sách này.
 • Đo lường hệ thống quản lý môi trường sức khỏe an toàn.

Môi trường làm việc:

 • Giảm đến mức tối thiểu tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động kinh doanh.
 • Duy trì môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, cung cấp và đào tạo thông tin cần thiết

Liên tục cải tiến:

 • Giám sát và đo lường việc thực hiện.
 • Đẩy mạnh thực hiện để tăng hiệu quả.

Điều khiển và kiểm soát:

 • Áp dụng các quy định của HSE – Health, Safety and Environment (Sức khỏe, An Toàn và Môi trường) cho toàn bộ quy trình hoạt động công nghệ và phát triển sản phẩm.
 • Trong trường hợp khẩn cấp tập trung tại cổng chính của xưởng.
 • Kiểm tra việc tuân thủ chính sách từ tất cả các cấp quản lý đến nhân viên.

Thông tin phòng tránh:

 • Thông tin về chính sách môi trường sức khỏe an toàn đến tất cả mọi người.
 • Thông tin mọi người về các bước thực hiện an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

do my college homework

Kiểm định thiết bị – Máy móc an toàn lao động:

 • Máy móc, trang thiết bị vật tư lao động là công việc không thể thiếu trong công tác về An toàn lao động hiện nay để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người lao động.
 • Các cơ sở sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có trong danh mục có trách nhiệm thông báo nhu cầu kiểm định lần đầu, định kỳ hoặc bất thường các đối tượng kiểm định đến đơn vị kiểm định bằng văn bản, dữ liệu điện tử và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến đối tượng kiểm định để cung cấp cho kiểm định viên và cử người đại diện chứng kiến quá trình kiểm định

Kiểm tra kỹ thuật an toàn thiết bị:

 •  Máy móc công nghiệp
 • Kiểm tra hồ sơ
 • Kiểm tra thiết bị bên ngoài và bên trong
 • Kiểm tra độ bền, độ kín
 • Kiểm tra vận hành
 • Lập biên bản kiểm định tại hiện trường.

AN TOÀN CÙNG STEEL BUILDER

LƯỚI AN TOÀN

XE NÂNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORY

N7 Street, Phu My 2 Industrial Zone, Phu My Ward, Phu My Commune, Ba Ria - Vung Tau Province, Viet Nam.

Tel: (+84) 25.4389.0998     

Tax code: 3502315915

OFFICE

140 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28.3990.1888

 

 

 

 

MYANMAR OFFICE

Contact Person : Mr. Sai Yee - Country Manager
Address : No. 62, 6th Floor (B) Shangone Street, Manigone Sanchaung Township
Email address : sai.yee@steelbuilder.vn
Phone : (+95) 9664 289 091 & (+95) 9403 413 102

PHILIPPINES OFFICE

Contact Person : Mr. Zaldy Mercado - Country Manager
Address : Penthouse A1 Alabang Business Tower 1216 Acacia Ave.,
Madrigal Business Park Alabang, Muntinlupa City
Email address : zaldy.mercado@steelbuilder.vn
Phone : (+63) 9159 638 982 & (+63) 9189 212 577
   

            

CONTACT

Contact us for more information

CONTACT US