Chứng Chỉ ISO

Steel Builder sở hữu các chứng nhận ISO quan trọng, thể hiện cam kết của chúng tôi đối với chất lượng và phát triển bền vững, bao gồm ISO 9001:2015 về Quản lý Chất lượng, ISO 14001:2015 về Quản lý Môi trường và ISO 45001:2018 về An toàn và Sức khỏe Lao động.

Chứng Chỉ Năng Lực

Chúng tôi tự hào sở hữu hai chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: chứng chỉ xây dựng công trình công nghiệp (cấp I) và chứng chỉ thiết kế, kiểm tra thiết kế và xây dựng công trình công nghiệp (cấp I) do Bộ Xây Dựng Cục Công tác Phía Nam cấp.

Chứng Chỉ Khác

Cam kết về chất lượng không chỉ dừng ở năng lực xây dựng. Chúng tôi còn đạt chứng nhận ISO 3834-2:2021 cho quản lý chất lượng hàn, đảm bảo sự an toàn và bền vững tối ưu cho mọi dự án.