VinFast Car Factory

Hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, đây là nhà máy ô tô đầu tiên tại Việt Nam sở hữu...

VinFast Car Factory

Hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, đây là nhà máy ô tô đầu tiên tại Việt Nam sở hữu...
Nhà đầu tư

Vingroup

Khối lượng

6,500 tấn

Hòa Phát Dung Quất 2

Với tổng vốn khoảng 85.000 tỷ đồng, dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép này có công suất...

Hòa Phát Dung Quất 2

Với tổng vốn khoảng 85.000 tỷ đồng, dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép này có công suất...

Woolworths Distribution Centre – Heathwood 1

Dự án trị giá 184 triệu đô la này sẽ cung cấp dịch vụ phân phối thực phẩm tươi ngon...

Woolworths Distribution Centre – Heathwood 1

Dự án trị giá 184 triệu đô la này sẽ cung cấp dịch vụ phân phối thực phẩm tươi ngon...
Nhà đầu tư

LOGOS, Woolworths

Khối lượng

3,000 tấn

SORA GARDENS SC

Trung tâm thương mại đầu tiên tại Thành Phố Mới Bình Dương

SORA GARDENS SC

Trung tâm thương mại đầu tiên tại Thành Phố Mới Bình Dương