Tại Steel Builder, mỗi nhân viên đều được trao cơ hội tốt nhất để phát huy năng lực và phát triển bản thân. Luôn lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra lời khuyên trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, công bằng và bình đẳng.Tại Steel Builder, mỗi nhân viên đều được trao cơ hội tốt nhất để phát huy năng lực và phát triển bản thân. Luôn lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra lời khuyên trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, công bằng và bình đẳng.

NHÂN VIÊN KHO

Thông tin liên hệ:

Phòng Hành chính Nhân sự Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua email: hrd@steelbuilder.vn hoặc trực tiếp đến tại công ty: Đường N7, KCN Phú Mỹ 2 , Thị xã Phú Mỹ , Bà Rịa - Vũng Tàu , Viet Nam